fredag 21 oktober 2011

Pasolini återfunnen - Pasolini ritrovato26 oktober, onsdag, kl. 18:30
Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14
Hyllning till Pier Paolo Pasolini.
Pasolini återfunnen

Filmaren och författaren Carl Henrik Svenstedt introducerar uppspelningen av ett band innehållandes Pasolini sista presskonferens som han gav på Filmhuset i Stockholm i oktober 1975, bara några få dagar före hans död, samt det dramatiska radioreferatet som förkunnade den tragiska händelsen.
Katarina Frostenson, poet och akademiledamot, och Göran Greider, författare och chefredaktör för Dala-Demokraten, introducerar ett antal av Pasolinis poetiska texter som de valt ut och som kommer att läsas upp av Isabell Sollman (på svenska) och Daniela Svensson (på italienska). Därefter kommer producenten Henrietta Hultén att berätta lite om det återfunna bandet och spela upp ett sista avsnitt ur det.
Radioteatern ger sedan en unik förhandspremiär på Italienska Kulturinstitutet av den iscensatta dikten Grävskopans gråt (Il pianto della scavatrice) med Anna Wallander, i regi av Susanne Skog. Vidare kommer pianisten och kompositören Mats Persson att spela stycken inspirerade av Pasolini av bl.a. Ennio Morricone och slutligen visas en serie bilder på Pasolinis Stockholmsvistelse, tagna av den brasilianske fotografen Jan Lage Vianna.
Aftonen arrangeras av Carl Henrik Svenstedt i samarbete med Italienska Kulturinstitutet, Radioteatern, Svenska Filminstitutet och Rönnells Antikvariat.
................................................................................
letteratura
26 ottobre, mercoledì, ore 18.30
Istituto Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14
Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Pasolini ritrovato

Lo scrittore e regista Carl Henrik Svenstedt introdurrà l’ascolto della registrazione dell’ultima conferenza stampa che Pier Paolo Pasolini diede a Filmhuset alla fine di ottobre del 1975, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa, e l’ascolto del drammatico servizio radiofonico che riportò la notizia della morte.
Katarina Frostenson, scrittrice e membro dell’Accademia di Svezia, e Göran Greider, scrittore e giornalista, sceglieranno alcuni testi poetici di Pasolini, che verranno interpretati dalle attrici Isabell Sollman (in svedese) e Daniela Svensson (in italiano).
Dopo un intervento di Henrietta Hultén, che introdurrà l’ascolto della parte finale del nastro ritrovato, la Radio Svedese proporrà un’anteprima della rappresentazione teatrale radiofonica ispirata al componimento poetico di Pasolini Il pianto della scavatrice (con Anna Wallander, regia di Susanne Skog).
Il pianista e compositore Mats Persson suonerà dei pezzi ispirati a Pasolini.
Durante la serata verranno mostrate delle fotografie di Pasolini scattate a Stoccolma, a Filmhuset, dal fotografo brasiliano Jan Lage Vianna, nel 1975.
La serata è organizzata da Carl Henrik Svenstedt, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, Radioteatern, Svenska Filminstitutet e Rönnells Antikvariat

---------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer: