lördag 19 november 2011

Hjärnbrist?


CHs NYHETSBREV, utkommer vid behov:

Norske statsåklagaren i målet mot Anders Breivik har begärt att få skiktröntga terroristens hjärna. Det skulle kunna utvisa om hans mordlust sprang från någon synlig missbildning bland de vanliga vindlingarna. Dass lässt tief blicken, som tysken säger.
Den stora revolutionen i synen på brott och straff kom i mitten av 1800-talet då flera berömda forskare lyfte bilden av de kriminella ut ur kyrkans synd- och nådebegrepp. Brottet avkristnades. Straffet kunde hädanefter utmätas gentemot den materiella och sociala skadegörelsen. Det blev helt enkelt mätbart på denna jorden. Där börjar den moderna, naturalistiska tiden i en paradoxal spegelbild.
Men någonstans hade ju ändå något gått snett? Det ena huvudspåret till brottets upphov blev nu arv och miljö. Det andra blev just missbildningar eller skallskador.
För många år sen gjorde vi en dokumentärfilm om Cesare Lombroso, militärläkare under Italiens "enande" på 1860-talet, dvs Söderns underkuvande med Nordens lombardiska militärmaskin. Vi lärde oss då att under rensningsaktionerna i Syditaliens byar och skogar samlade doktorn på skallar, kokade rent, rangerade och observerade. Hans "Aha!" kom när en av "banditerna" visade sig ha en extra kavitet i skallbenet: la fossetta occipitale mediana. Så föddes den positivistiska kriminologin. Men också uttrycket "att ha ett hål i huvudet".
Trots att skallforskningen, frenologin, råkat i totalt vanrykte efter nazismens rasbiologiska haveri, dyker ideligen samma pseudovetenskapliga jakt på en fysisk "roten till det onda" upp i kriminologin. Nu har den alltså nått Højesteretten i Oslo. Som dock höll huvudet kallt och avslog åklagarens begäran.
Vare sig vi gillar det eller inte ska Anders Behring Breivik dömas som en av oss.

/Professor Lombrosos text till bilden ovan lyder: "Revolutionära och politiska kriminella, dårar och galningar". Skallarna finns på Museo Lombroso i Turin. Även hans egen. I sprit. Vi var där/

The Norwegian terrorist Anders Behring Breivik is supposed to undergo brain scanning. One always hopes to find "a hole in the head" behind a criminal mind. If you do not read Swedish, check out the original story by googling on "Cesare Lombroso". This Italian military surgeon from the 1860's initiated the whole story...

Inga kommentarer: