lördag 25 augusti 2012

Nya Änglaskåpet installeras

Nu installerar vi Nya Änglaskåpet med presentation och litet ceremoniel i Vapenhuset (entrén) till Linköpings Domkyrka söndagen den 26 september efter högmässan kl 11. Jan Cardells härliga triptyk i förgyllt trä och smide, byggd för filmen "Änglastämman"( CH Svenstedt) har modifierats och moderniserats av konstruktören Tomas Nilsson. Mikrobiografen kan nu länkas till församlingens hemsida men också programmeras för andra filmer. Firma Svenstedt-Tanriverdi-Aguilar har för de båda sidopanelerna producerat Årstiderna i Östergötland som flankerar mittpanelens visningar. Naturligtvis kan man med en enkel omkoppling visa också moderfilmen "La parte dell'angelo - Änglastämman", berättad av Erland Josephson. Verket är en deposition av upphovsmännen.

The Box of Angels is now installed at the Cathedral of Linkoping by artist Jan Cardell, filmmaker Carl Henrik Svenstedt and art technician Tomas Nilsson. Apart from its original content, the film "La parte dell'angelo - The Angel's Part" (CH Svenstedt), the triptych will be linked to the Internet site of the Cathedral and could be programmed for other film material. The side screens are programmed for new film sequences showing Seasons of Östergötland, the region. 

Inga kommentarer: