fredag 26 oktober 2012

27 oktober: Idag skulle jorden gå under

-->
Natten den 27 oktober skulle jorden gå under i en fruktansvärd eldstorm. Ingenstans skulle man kunna gömma sig. Människor skulle brinna som facklor eller krossas som kackerlackor under sammanstörtande hus. Detta var slutet för vår jord.
Det var inte vild fantasi eller scenariot till en katastroffilm. Det var en existensiell realitet. Fem sovjetiska lastfartyg stävade mot Kuba. De följdes av amerikanskt stridsflyg och spionplan. I The War Room i Washington satt president John F. Kennedy, Robert Kennedy och samtliga ledamöter i Nationella säkerhetskommittén. Den röda telefonen var uppkopplad till Kreml. I andra änden satt ordförande Nikita S. Chrustjev.
Förhandlingarna hade kört fast. Och just då öppnade ett sovjetiskt batteri på eget bevåg eld med S75-robotar, sköt ned ett U2-plan över Banes, Kuba och dödade piloten. I praktiken hade kriget brutit ut.
Detta pågick alls inte i hemlighet. Mänskligheten kunde med tidens media följa förloppet praktiskt taget minut för minut. Kennedys TV-tal till nationen hade redan skrivits.
Den natten ansvarade jag för Svenska Studenthemmet i Paris Cité Universitaire. En hotfullt kvävande tystnad rådde. När beskedet om nedskjutningen kom utbröt ett slags panik i ultrarapid. Som på ett givet tecken strömmade studentstadens 5 000 studenter ut ur de 35 nationshusen. Hela den väldiga Boulevard Jourdan fylldes av ungdomar. Natten var het och fuktig.
Fortfarande märkligt tyst. Folk höll om varandra. Många grät, många rökte sin sista cigarrett. Dödsdömda som vi var. Alla, verkligen alla, var fullkomligt medvetna om situationens allvar. Detta var Generation Hiroshima.
Och idag har dokumenten bekräftat varje detalj. Den som sett krigsminister McNamaras bekännelsefilm Fogs of War vet att Kennedy praktiskt taget hade handen på kärnvapenarmadans avfyringsnyckel. Häromdagen publicerades också Robert Kennedys minnesanteckningar. Sex av de sju i säkerhetsrådet hade utlöst robotarna om de varit president skriver han.
Nikita Chrustjev fick aldrig Nobels fredspris. Men det var han som beordrade full back på missilfartygen och avblåste det Tredje världskrig som endast krävde ett offer. Stridspiloten Rudolf Anderson Jr. Jag anar inte hur vi fick besked om reträtten. Men med ens tömdes gatan, fortfarande ljudlöst. Detta hände strax före gryningen som jag minns det. Vi blev en generation som varje morgon tackar våra gudar att vi vaknar. Till livet.
                    Excom - "The War Room" - Washington D.C. - Oct 27, 1962

Inga kommentarer: