onsdag 4 mars 2009

Dagens citat, 4 mars 2009

"I den mån som den nuvarande krisen fördjupas är det naturligtvis inte osannolikt att de ekonomiska problemen kommer att uppfattas som orsakade av vissa systemfel i den liberala världen som sådan."
Johan Lundberg, chefredaktör Access

Inga kommentarer: