söndag 30 maj 2010

SISTA DAGARNA I STHLM FÖR ÄNGLASKÅPET!


Den 3e juni är sista dag för "Änglaskåpet" på Medeltidsmuseet i Stockholm (visning dagl 12-17 utom må) sen far det till sommarutställningen "Taking Down Heaven" på Alma Löv i Värmland!
*****************************************************************************************
Efter första visningen damp följande brev ned från en veteran vid Nationalmuseum:
"Tack för igår i Medeltidsmuseet. Det var verkligen en av de mest originella skapelser jag sett - idé, genomförande, presentation, resultat. Det måste ju ha börjat med musiken/sången men sedan... Just den här tekniken (stillbildskamera), utvecklandet till "altarskåp" med corpus och flyglarna som växelvis kunde öppnas och stängas med ständiga överraskningar som följd, nytänkande i formgivningen av altarskåp med prunkande guld när det är slutet av osymmetriska dörrar.
En som skulle ha gillat det här är/var Bertil Almgren. Han var professor i Nordisk fornkunskap i Uppsala men intresserade sig också för, inte minst uppländska, stenkyrkor och den gregorianska sången. Texterna framsjunges ju där, ofta efter en kort uppgående rörelse, på en recitationston, och hans idé var att varje kyrka ägde en resonanskropp som svarade mot en viss tonhöjd och det gällde då för exekutören att finna denna ton och sedan använda den till recitationston och på det viset få hela kyrkorummet att fyllas och bära denna ton. Det kändes dessutom bekvämt för recitatören. Han ställde sig därför alltid i koret i de kyrkor han besökte och prövade sig fram tills han fann den tonhöjd som fick rummet att "vibrera". Den gregorianska sången har ju ingen given tonart utan man valde enligt hans åsikt den som svängde bäst.
Det var fina och ibland särskilt expressiva bilder och sekvenser. Jag inser att det måste gått åt många rökaggregat för att få de suggestiva dimstråken i Pietrabrunas dalgång!
Förlåt att det blev långt det här, längre än jag trodde när jag började, men ni satte verkligen igång något när ni öppnade skåpet.
Med många vänliga och tacksamma hälsningar..."

Inga kommentarer: