torsdag 15 mars 2012

Toten-Insel / Dödens Ö

...men snart kommer våren och svepningarna faller...
...but Spring is approaching and shrouds will fall...

Inga kommentarer: