fredag 19 oktober 2012

Är du i Lund på söndag kl 14?


Är du i Lund på söndag 21 okt kl 14? Kom till Allhelgonakyrkan, himmelsk musik, lysande läsning, tänkvärda texter ur litteratur, filosofi och viskonst!
Carl Henrik, redaktör för programmet.
**************************************************************************************
Änglatexter  Allhelgonakyrkan  LUND
                               21 okt 2012
Orgel-prelude (imporviserat)
1. Angelologi - Änglalära: Ur Catholic Dictionay

James MacMillan – Tremunt Videntes Angeli 
2. Walter Benjamin: Historiefilosofiska teser; Tes IX
Stanford - Beati Quorum Via

3. Carl Snoilsky: I Swedenborgs trädgård
Orgelimprov.
Sergei Rachmaninoff - The Cherubic hymn - Ur opus 31
4. Erik Lindegren: De fem sinnenas dans
Mendelsohn Denn er hat seinen Engeln befohlen - psalm 91

5. Evert Taube: Änglamark

Orgelimprov.
Hassler  - Dixit Maria
6. Heliga Birgitta: Ängelens predikan, Sermo angelicus
Orgelimprov.
Storm – A Vision
Johannes Johannson text : Bengt Pohjanen  -  Kerubhymnen ur lucernarium (1998)

Inga kommentarer: