söndag 12 juli 2009

Dagens citat 09-07-12

Plötsligt glimmar orden och formuleringarna till i brödtexten och det blir på nytt meningsfullt att läsa sin tidning:
"..konsten - det medium i vilket mänskligheten förhandlar om sina förutsättningar."
"Konsten kunde endast komma naturens hemligheter på spåren genom att insistera på sin egenart".
"..estetisk autonomi var inte ett hinder utan en förutsättning för samhällelig verkan."
"På så vis vill hon (CF) lägga grunden för en förnyad syn på relationen mellan samhälle och natur, människa och djur."
Aris Fioretos i DN fritt formulerat efter Camilla Flodin som fritt komprimerat Theodor Adorno. Hennes bok finns på oumbärliga Glänta förlag. Citaten kan brukas i allt samröre med den svenska "kulturnyttans" politruker.
English
Suddenly words and phrases flashes in the grey of the daily media mass, and it is again meaningful to read one's newspaper:
"..art regarded as the medium where humanity deals with its own predispositions."
"Art could only track Nature's secrets by insisting on its uniqueness."
"Estetic autonomy would then not be a hindrance, but a prerequisite for social action."
"In this way she (CF) wishes to lay the grounds for a new perspective on the relation between Nature and Society, human beings and the animals."
Aris Fioretos (The Dagens Nyheter) quoting Camilla Flodin who in her new book quotes Theodor W. Adorno (Glänta Editions)

Inga kommentarer: